Funkcionálny programovací jazyk Haskell 2010

27.11.2009 | 13:54 | dodoedo | Novinky

Haskell 2010 komisia oznámila všetky schválené zmeny a novinky, ktoré budú zapracované do pripravovanej verzie funkcionálneho programovacieho jazyka Haskell 2010. Po niekoľkých rokoch vývoja moderného funkcionálneho jazyka Haskell predstavuje spomínaná nová verzia, ktorá sa objaví v priebehu niekoľkých mesiacov výrazný krok vpred. Viac informácií na domovskej stránke programovacieho jazyka Haskell.org.