gcc 5.1

22.04.2015 | 19:01 | borg | Novinky

Vyšla nová verzia kolekcie kompilátorov, gcc 5.1. Čo je nové pre rôzne kompilátory, možno nájsť na tejto stránke.

Upozornenia:

  • Predvolený mód pre C je teraz -std=gnu11 namiesto -std=gnu89.
  • C++ behová knižnica (libstdc++) používa nové ABI ako predvolené.
  • Graphite framework pre cyklické optimalizácie už nebude potrebovať CLooG library, ale iba ISL verziu 0.14 (doporučené) alebo 0.12.2. Inštalačný manuál obsahuje viac informácií o závislostiach pre kompiláciu GCC.
  • Neštandardné C++0x typové zvláštnosti has_trivial_default_constructor, has_trivial_copy_constructor a has_trivial_copy_assign sú označené na výmaz a budú v niektorej z ďalších verzií odstránené. Štandardné C++11 traits is_trivially_default_constructible, is_trivially_copy_constructible a is_trivially_copy_assignable ich nahradzujú.