GIMP 2.99.12

29.08.2022 | 19:30 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Vývojová verzia GIMP 2.99.12 je veľký krok k pripravovanej 3.0. Nová verzia prináša množstvo noviniek, medzi najväčšie z nich patrí napríklad počiatočná podpora CMYK.

Zdroj: gimp.org (oznámenie o vydaní)