Gnome 3 začne opäť podporovať prvky klasického Gnome 2 (UX) formou jednoduchého balíčka rozšírenia

29.11.2012 | 13:06 | dodoedo | Novinky

Po rozhodnutí skončiť s podporou " Fallback módu" v Gnome 3, teraz diskusia v komunite Gnome 3 odobrila priniesť súbor základných klasických prvkov z Gnome 2 UX ("user experience") vo forme jednoduchého balíčka rozšírenia. Toto "hlavné klasické" rozšírenie (tarball) bude obsahovať iba klasické úžívateľské prvky - klasické alt + tab, task bar, min/max tlačítka, hlavné menu. Na zabezpečenie bezchybného fungovania tohoto rozšírenia v Gnome 3, bude rozšírenie vydávané formou tarball-u, ako každý iný modul.Toto rozšírenie musí pracovať v každej novo-vydanej stabilnej (hlavnej) verzii Gnome 3 a preto bude súčasťou jeho git-repositárov a tarball-ov. O modernej koncepcii UX ("user experience") v Gnome 3 a o tom, čo má priniesť užívateľovi Gnome sa dočítate vo výbornom blogu afaikblog.wordpress.com.