GNU C Library 2.35

04.02 | 06:42 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Oznámenie o vydaní uvádza ako hlavnú novinku podporu štandardu Unicode 14.0.0. Ďalej tu nájdeme napríklad podporu restartable sequences ABI, ktorá umožňuje pristupovať k dátam viazaným na CPU bez použitia náročných atomických operácií.

Zdroj: savannah.gnu.org