GNU Grep 3.8

06.09.2022 | 07:54 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Nová verzia utility GNU grep 3.8 pridáva podporu PCRE2. Okrem toho príkazy egrep a fgrep budú zobrazovať varovanie, pretože ich funkcionalita bola zapracovaná priamo do grep-u s parametrami -E a -F.

Zdroj: lists.gnu.org (oznámenie o vydaní)