GoAWK s podporou CSV a TSV

POSIX kompatibilná implementácia AWK v programovacom jazyku go podporuje natívne formát súboru CSV a TSV. Na novú funkcionalitu upozzornil Ben Hoyt.

Zdroj: benhoyt.com