Godot 3.5

05.08 | 18:30 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Po 9 mesiacoch vývoja bola vydaná verzia 3.5 herného enginu Godot. Nová verzia obsahuje mnoho menších vylepšení, zatiaľ čo hlavný vývoj prebieha na pripravovanej verzii 4.0. Stručný zoznam noviniek je v oznámení. Podrobný zoznam noviniek sa dá nájsť v changelogu.

Zdroj: godotengine.org (oznámenie)