Google a Motorola Mobility musia poskytnúť Apple dáta o vývoji Android

08.03.2012 | 18:48 | dodoedo | Novinky

Dosť nehorázny je posledný verdikt rozhodovacieho amerického sudcu v patentovom spore Apple voči Google ohľadom Android. Bloomberg píše, že sudca prikazuje spoločnostiam Google a Motorola Mobility, že musia dať do rúk Apple (t.j. konkurencie) všetky podrobné dáta o vývoji Android a to podrobnosti od dátumu kúpy Android spoločnosťou Google, včítane kúpy spoločnosti Motorola Mobility a iné ... (!!) Na toto fakt nie je potrebný žiadny ďalší komentár ... Bude zaujímavé pozorovať, čo sa bude diať aj v pozadí tejto veci.