Google a Mozilla spoločne vyvíjajú flexibilné API - Web Intents

06.08.2011 | 13:19 | dodoedo | Novinky

Vývojoví pracovníci z Google a projektu Mozilla Labs. spoločne kooperujú na projekte Web Intents, účelom ktorého je dať do ruky vývojárom nové všeobecné API pre Web-platformu. Takéto flexibilné API bude zamerané, podobne ako Android Intents, na veľmi jednoduché (iba niekoľko riadkov kódu) prepojenie web app s príslušnou službou. Na posmelenie a podporu vývojárov plánujú vytvoriť flexibilné site s doterajšími Intents, s možnosťou pridávania ďalších Intents.