Google Chrome 50

15.04.2016 | 10:57 | LUcoRP | Nová verzia

Google Chrome 50 bol prehlásený za stabilný pre všetky podporované operačné systémy. Nová, stabilná verzia obsahuje množstvo opráv a vylepšení, ktoré sú k nahliadnutiu v logu. Medzi opravami sa nachádzajú aj opravy 20 zistených bezpečnostných chýb.

Zdroj: Googlechromereleases.blogspot.sk