Google Chrome otvorilo svoj tretí "update" kanál Beta

11.01.2013 | 12:44 | dodoedo | Novinky

Pre tých používateľov internetového prehliadača Google Chrome, ktorí chcú byť čo najbližšie všetkým jeho novým vlastnostiam a funkciám bez toho, aby čakali na nové vydanie príslušnej stabilnej verzie prehliadača, teraz Google Chrome otvorilo svoj tretí "update" kanál Beta (Chrome pre Android, Linux, Mac, Windows a Chrome OS). Takže v súčastnosti ponúka prehliadač Google Chrome až 3 kanály (tkzv. channel), určené na update softvéru: Stable channel, Beta channel, Developer preview channel. Nové Chrome Beta pre Android sa teraz vyznačuje výrazným nárastom rýchlosti a bezpečnosti, má v priemere až 25-30%-né zvýšenie svojej účinnosti, meranej cez nástroj Octane pre JavaScript benchmarks, a aj zapracované nové vývojárske HTML5 vlastnosti - CSS Filters.