Google Earth Anomalies

16.08.2012 | 22:55 | dodoedo | Novinky

Na web-stránke Google Earth Anomalies sa dajú nájsť fotograficky zdokumentované anomálie (snímky), ktoré sa v rámci programu satelitného snímkovania Google Earth tuná zhromažďujú už viac rokov. Najnovšia zdokumentovaná anomália ukazuje povrch egyptskej krajiny s atypickými útvarmi, pripominajúcimi obrysy pyramíd.