Google Earth dostalo vlastný interný Web prehliadač

15.06.2010 | 13:24 | dodoedo | Novinky

Nová verzia Google Earth 5.2 už nepoužíva Web prehliadač z operačného systému, ale dostala vlastný interný Web prehliadač (založený na WebKit - odľahčené Google Chrome, ktoré ale s veľkou pravdepodobnosťou nepoužíva V8 Javascript engine).