Google Keyczar

13.08.2008 | 16:51 | dodoedo | Novinky

Keyczar je open source kryptografický softvérový nástroj vyvinutý členmi Google Security Team, ktorého hlavná úloha je uľahčiť vývojarom používanie kryptografie vo svojich aplikáciach. Používa licenciu Apache 2.0.