Google open source nástroj J2ObjC na preklad z Java kódu do iOS Objective-C kódu

14.09.2012 | 11:55 | dodoedo | Novinky

Google open source projekt j2objc oznámil uvoľnenie command-line nástroja J2ObjC, určeného na preklad Java kódu do iOS Objective-C (kódu). Je treba podotknúť, že tento nástroj nepredstavuje žiadne platformovo nezávislé UI toolkit a samotný iOS UI kód musí byť písaný v Objective-C alebo Objective-C++ , použijúc pri tom Apple iOS SDK. Zámerom je napísanie takého (prístup k dátam, aplikačná logika) non-UI kódu pre app v Java, ktorý môže byť potom spoločný pre Android apps, web apps (cez GWT) a iOS. Viac informácií na hore-uvedenej domovskej stránke projektu.