Google Packaged Apps sú podporované od verzie Chrome 22.0.1207 prehliadača

25.07.2012 | 13:55 | dodoedo | Novinky

Od verzie Chrome 22.0.1207 Google prehliadača, bola do Chrome prehliadača implementovaná nová funkcia Packaged Apps. Prinesie používateľom také správanie sa aplikácií, ktoré je teraz vlastné iba natívnym aplikáciam. Samotná aplikácia je načítaná z miestneho úložiska, čo umožňuje, aby bola distribuovaná kompletne offline a šetrila zdroje na miestnej úrovni. Vzhľadom na potenciálnu bezpečnostnú hrozbu, ktorá nastáva pri poskytovaní ďalších privilégií pre webové aplikácie na úrovni systému je chvályhodné a prospešné, že Google zároveň zakomponovalo do funkcionality Packaged Apps svoj vylepšený model zabezpečenia - Content Security Policy (CSP). Záujemci o vývoj Packaged Apps, pozrite si odkazy na konci článku.