Google vytvára podporu Chrome aplikácií pre Android a iOS

04.12.2013 | 11:03 | dodoedo | Novinky

Google vytvára podporu Chrome aplikácií pre Android a iOS, beta verzia príslušných nástrojov príde už v januári 2014. Sada nástrojov má pomôcť vývojárom vytvárať Chrome aplikácie pre Android a iOS , ako aj portovať svoje už existujúce Chrome aplikácie na obidve mobilné platformy. GitHub úložisko - Mobile Chrome Apps vedie Michal Mocny, softvérový vývojár na Google. Konečným cieľom je ale umožniť vývojárom vytvárať hybridné natívne aplikácie pre Android a iOS pomocou Chrome polyfills app, a sice cez Apache Cordova.