Grafické zobrazenie diffs v STL súboroch

18.09.2013 | 12:54 | dodoedo | Novinky

Na Git bol v apríli tohoto roku pridaný projekt STL File Viewing - prehliadač STF 3-D súborov. Teraz na neho nadväzuje ďalší nový projekt 3D File Diffs, ktorého výstup predstavuje grafické zobrazenie všetkých 'diff' v danom 3-D súbore STF, pomocou tohoto prehliadača.