Guido odstupuje z pozície BDFL pre Python

12.07.2018 | 22:50 | Miroslav Bendík | Novinky

Guido van Rossum sa rozhodol odstúpiť odstúpiť z rozhodovacieho procesu o prijímaní vylepšení do jazyka Python. Guido bol doteraz hlavnou osobou v rozhodovacom procese (BDFL = benevolentný doživotný diktátor).

Zdroj: mail.python.org