Hack Ghost touch na dotykové zariadenia

01.09.2022 | 10:49 | redhawk1975 | Bezpečnosť

Moderné dotykové zariadenia používajú kapacitné dotykové vrstvy, ktoré registrujú dotyk na základe zmeny elektrického náboja pri dotyku vodivým prstom. To sa dá ale dosiahnuť aj elektromagnetickým poľom, pričom výskumníci v rámci prezentácie takéhoto útoku s označením GhostTouch zostrojili funkčný prototyp.

Jeho anténa musí byť pomerne blízko k displeju, do 40 mm. 

Zároveň pred niekoľkými mesiacmi predstavila iná skupina výskumníkov rovnaký typ útoku s označením Invisible Finger, anténa tohto prototypu musí byť vzdialená do 20 mm.

Zdroj: dsl.sk