Hack iPhone: postup obídenia blokovacieho hesla

20.09.2013 | 16:37 | dodoedo | Novinky

V blog-článku na techatclick.com je opísaný čerstvý hack iPhone, a síce postup obídenia blokovacieho hesla (passcode), čo umožňuje podľa autora ľubovoľné posielanie emailov, Správ, ľubovoľné hovory ...