Hlavné idey protokolu Bitcoin - jasne a zrozumiteľne

07.12.2013 | 17:16 | dodoedo | Novinky

Tento článok (v angličtine) vám jasne a zrozumiteľne podá hlavné idey protokolu Bitcoin. Pochopenie takýchto podrobností o protokole Bitcoin otvára inak neprístupné obzory. Samotným základom pre pochopenie Bitcoin je vstavaný skriptovací jazyk, vďaka ktorému je možné použiť Bitcoin k vytváraniu nových druhov finančných nástrojov. Bitcoin je vo svojom srdci kryptografickým protokolom.