Hlbší pohľad na badBIOS

24.12.2013 | 15:02 | dodoedo | Novinky

O zvláštnom fenoméne malware badBIOS sme už informovali v našich správach. Kritické preskúmanie údajov a tvrdení, ktoré sú k dispozícii ohľadom badBIOS podáva článok na vafaburg.com.