HTML5 - rozdvojenie do podoby 2 štandardov

24.07.2012 | 14:35 | dodoedo | Novinky

Dve organizácie v súčasnosti zodpovedné za vývoj HTML - "The Web Hypertext Application Technology Working Group" (WHATWG) a "the World Wide Web Consortium" (W3C) - sa rozhodli rozdeliť vývoj (štandardizáciu) HTML5 do podoby dvoch štandardov. To znamená, že v budúcnosti budú dve verzie HTML5 - "snapshot" a "living" verzia HTML5. Spomínané WHATWG vzniklo ako reakcia na pomalý pokrok dosiahnutý v W3C ohľadom budúcnosti HTML. V skutočnosti sa W3C viac či menej vzdalo v rámci HTML sústrediť sa na XML a XHMTL zvlášť. Problém spočíval v tom, že väčšina užívateľov chce zostať u HTML a jednoducho iba chce zlepšenie tohoto HTML. W3C teda plánuje vytvoriť jednotný definitívny štandard, ktorý WHATWG považuje za snímku (snapshot) existujúceho (living) stavu rozvoja pre štandard HTML5.