Hypervízor Xen portovaný na platformu ARM

15.10.2012 | 18:41 | dodoedo | Novinky

Hypervízor Xen bol portovaný, formou patchov do linuxového jadra na platformu ARM. Testeri sú vítaní.