Ingo Molnar testuje nový BF scheduler

09.09.2009 | 14:06 | dodoedo | Novinky

Ingo Molnar, ktorý má na starosti vývoj scheduleru pre linuxové jadro (je autorom CFS scheduleru) testuje kód nového BF scheduleru, ktorého autorom je legendárny Austrálčan Con Kolivas. Ingo Molnar nazval Kolivasov kód "fascinujúcim". Bližšie informácie o benchmark testoch a podrobnosti na lwn.net.

    • re: 09.09.2009 | 15:11
      Avatar Zefram Cochrane MS Windows Vista Ultimate 64bi  Používateľ
      Ingo lives in another world. His ridiculously large jpgs (6000x4000) killed my Netbook. He is obviously one of those detached from reality kernel devs Con is talking about.