Ingo Molnar testuje nový BF scheduler

09.09.2009 | 14:06 | dodoedo | Novinky

Ingo Molnar, ktorý má na starosti vývoj scheduleru pre linuxové jadro (je autorom CFS scheduleru) testuje kód nového BF scheduleru, ktorého autorom je legendárny Austrálčan Con Kolivas. Ingo Molnar nazval Kolivasov kód "fascinujúcim". Bližšie informácie o benchmark testoch a podrobnosti na lwn.net.