Intel uvoľnil veľmi účinnú akceleračnú architektúru SNA aj pre linuxový open-source ovládač

04.06.2011 | 18:17 | dodoedo | Novinky

Intel uvoľnil veľmi účinnú akceleračnú architektúru SNA aj pre linuxový open-source ovládač. Nová architektúra SNA (SandyBridge's New Acceleration) prináša, zatiaľ podľa prvých informácií o meraniach na Phoronix.com prekvapujúce zrýchlenie.