IonMonkey - najnovšie JavaScript JIT pre Firefox 18

13.09.2012 | 12:42 | dodoedo | Novinky

IonMonkey je najnovšie JavaScript JIT, určené pre Mozilla prehliadač Firefox 18. Jeho úplne novo navrhnutá architektúra teraz pracuje výkonnejšie, a to v troch po sebe idúcich krokoch: 1. preklad JavaScript do prechodného kódu tkzv. "intermediate representation" (IR); 2. spustenie rôznych algoritmov na optimalizáciu tohoto IR; 3. finálny preklad optimalizovaného IR do strojového kódu. Nová architektúra JavaScript just-in-time (JIT) kompilátora sprehľadňuje vývojárom prácu a takto presúva vývojové ťažisko na vytváranie čo najlepších optimalizačných algoritmov.