Irónia: najväčšia entita z 3. strany pre Google je práve NSA

07.11.2013 | 10:17 | dodoedo | Novinky

V súvislosti s našou striktnou správou, hovoriacou niečo viac o infiltrácii cloud-sietí v Google (a v Yahoo) tajnou službou (pozri správu) je v článku na arstechnica.com ukázaná veľká irónia súčasnej (nielen?) Ameriky - a síce, že najväčší "tvorca" z 3. strany ohľadom reverzného inžinierstva pre infraštruktúry Google, je práve tajná služba (NSA). Google už začal celosvetovo šifrovať svoju prevádzku medzi svojimi dátovými centrami, v snahe účinne zastaviť dohľad nad jeho vnútorným fungovaním. Tento "dohľad" mal byť uskutočňovaný pomocou výstupov z produktov vyššie spomínaného reverzného inžinierstva, a bol zastrešovaný spoločným programom NSA+britskej bezpečnostnej agentúry GCHQ známym ako MUSCULAR. Šifrovanie celosvetovej prevádzky medzi intra-dátovými centrami v Google vyplo obrovský zdroj informácií.