Java Apache Harmony bolo prerušené a odložené

08.11.2011 | 14:14 | dodoedo | Novinky

Projekt Java Apache Harmony bol prerušený a jeho zdrojový kód (read-only) bol odložený do pomyselného "podkrovia" (Apache Attic), kde končia všetky neaktívne projekty Apache. Hlavným príjemcom kódu zo (základne) Java Apache Harmony bolo Google, ktoré ho používalo ako runtime knižnicu pre Android (hoci zostavenú až na virtuálnom stroji Dalvik). Teraz sa však Google zameriava na nové programovacie jazyky ako sú Go a Dart, ktoré môžu byť úspešne použité v budúcej verzii Google Android OS, aj vzhľadom na známy právny spor s Oracle. OpenJDK sa takto stáva jedinou open source implementáciou Java SE, ktorá má "požehnanie" aj samotného Oracle a jej členmi sú aj IBM, Apple, Red Hat a iní.