Jazyk Ceylon - prehľad

04.07.2011 | 15:29 | dodoedo | Novinky

M. Tim Jones (platformový architekt, Intel) vo svojom článku podáva prehľad nového programovacieho jazyka Ceylon od spoločnosti RedHat Inc.. Prehľadný článok je vhodný na rozhodovanie sa o prípadnom použití tohoto nového jazyka používajúceho pre svoj beh JVM technológiu.