Je exploit pre OpenSSH ver. 5.1 až 6.x pravda alebo HOAX?

07.05.2014 | 11:05 | dodoedo | Novinky

Je tento exploit pre OpenSSH ver. 5.1 až 6.x, opísaný 30. 4. 2014 hackerom na pastebin.com pravda alebo HOAX? Exploit vraj používa zraniteľnosť pamäti v serveri OpenSSH, ktorá umožňuje na diaľku extrahovať dáta z child-procesov pamäťovej zóny sshd-servera. Hacker píše, že zraniteľnosť mu bola známa už 2 roky.