Katastrofálne výsledky analýzy bezpečnosti a zabezpečenie súkromia pri použití BitTorrentsync

18.11.2014 | 10:39 | dodoedo | Novinky

Proprietárny softvér BitTorrentsync je v súčasnej podobe dosť nespoľahlivý. Dosvedčujú tomu aj teraz objavené masívne zraniteľnosti kódu BitTorrentsync, ktoré vypovedajú o jeho zlyhaní v bezpečnosti. Kompletnú analýzu zlyhania bezpečnosti a zabezpečenie súkromia pri použití BitTorrentsync nájdete popísanú v súhrne tu.