KDE 4.7.1 - septembrové update

12.09.2011 | 14:58 | dodoedo | Novinky

Nové vydanie KDE 4.7.1 je septembrové update, oprava chýb a doplnenie prekladov (stiahnutie tamtiež).