Končí životný cyklus Fedory 20

22.06.2015 | 09:54 | LUcoRP | Novinky

Vďaka nedávnemu vydaniu Fedory 22 prišiel čas na ukončenie životného cyklu najstaršej podporovanej verzie 20. Oficiálny termín ukončenia životnosti je stanovený na 23. Júna.

Pokiaľ ešte používate túto verziu, je časť spraviť aktualizáciu.

Zdroj: Root.cz