Kongres USA prijal významnú zmenu (novelu) DMCA

28.07.2010 | 18:41 | dodoedo | Novinky

Kongres USA v pondelok prijal Doplňujúci návrh DMCA. V niektorých prípadoch táto novela pripúšťa obchádzanie technickej ochrany autorských práv a ďalšie obmedzenia vzťahujúce sa na zariadenia a dáta (súvis s programom na "jailbreak" iPhone). Takáto možnosť zákonného obchádzania DRM sa bude, okrem iného, aplikovať pre odstránenie ochrany z video pre použitie v malých množstvách pre vzdelávacie účely, z dokumentárnych filmov, non - komerčných videí, rovnako ako odstránenie ochrany z e - kníh, ak je to potrebné na čítanie pomocou spotrebiteľských prístrojov alebo pomocou syntetizátora reči.