Kongresman varuje FTC: Nechajte Google na pokoji

17.10.2012 | 13:28 | dodoedo | Novinky

Demokratický kongresman Jared Schutz Polis, ktorý hral vedúcu úlohu v boji proti SOPA (the Stop Online Piracy Act) v začiatku tohto roka, spustil novú obrannú iniciatívu, svojím významom a vplyvom presahujúcu hranice U.S.A. V nej žiada ochránenie spoločnosti Google od protimonopolnej kontroly v čase stagnujúcej US-národnej ekonomiky. V ostro formulovanom liste predsedovi "the Federal Trade Commission" (FTC) tento vplyvný kongresman chváli príspevok Google k US-národnej ekonomike. V liste varuje FTC, že ak sa rozhodne začať antitrustové konanie proti Google, ktoré sa prieči zdravému rozumu, môže Kongres reagovať zmenšením jeho regulačných právomocí. Pozri si viac.