Kradnutie dát z napadnutného stroja mimo siete

29.07.2015 | 14:15 | LUcoRP | Novinky

Izraelským vedcom sa podarilo ukradnúť údaje z počítača, ktorý bol izolovaný od internetu a okolitých počítačov, tento počítač však musel byť napadnutý špeciálnym škodlivým kódom. Na krádež údajov im potom postačil mobilný telefón Motorola C123 bez SIM karty a s upraveným firmvérom. 

Pomocou takto upraveného zariadenia, ktoré slúžilo ako prijímač elektromagnetických vĺn vysielaných z počítača malvérom, sa vedcom potom podarilo načítať citlivé údaje. Ako vysielač slúžila pamäťová zbernica počítača.

Zdroj: Zive.sk