Krátke správy

18.07.2020 | 00:03 | kdurechova | Bezpečnosť

Každý mesiac píše Peter Gasper krátke správy zo sveta IT bezpečnosti.

Medzi inými sú tam odkazy na:

- animáciu SHA-256 hašovacej funkcie

- platformu, ktorá hernou formou učí modernú kryptografiu