Kritická zraniteľnosť v OpenX 2.8.6 & Open Flash Graf 2

13.09.2010 | 23:39 | dodoedo | Novinky

Vo verzii OpenX 2.8.6 (a tiež 2.8.5 a pravdepodobne aj staršie verzie) bola zistená bezpečnostná zraniteľnosť, prostredníctvom ktorej môže útočník získať prístup k serveru. Podľa informácií je táto chyba zabezpečenia, ktorá je známa už asi rok aj aktívne útočníkmi využívaná, preto treba venovať predmetnej veci zvýšenú pozornosť! Postup jednoduchého zistenia prípadného napadnutia je aj podrobnejšie v konci článku na h-online.com.