Kritická zraniteľnosť v klientoch Git

19.12.2014 | 09:49 | dodoedo | Novinky

Bola zistená kritická bezpečnostná zraniteľnosť v klientoch Git, ktorá postihuje všetky verzie oficiálnych Git klientov + softvér interagujúci s Git repozitármi, včetne GitHub pre Windows a GitHub pre Mac. Vzhľadom na charakter zraniteľnosti sa predpokladá, že nie sú priamo postihnuté github.com a GitHub Enterprise. Všetci užívatelia GitHub a GitHub Enterprise musia okamžite vykonať update svojich Git klientov.