?lánok o dwdiff

26.09.2006 | 09:01 | Tomáš Srnka | Novinky

Každý programátor ur?ite pozná diff, program na porovnávanie dvoch verzií programu, ale ten porovnáva text riadok za riadkom. Pre porovnanie dvoch textov slovo za slovom sa používa program dwdiff, ktorý predstavuje Linux.com.