?lánok o OpenSUSE 10.2 (EN)

13.12.2006 | 13:36 | marfo | Novinky

V?era vyšiel ?alší návod na novú verziu OpenSUSE pre nová?ikov pod menom Hacking OpenSUSE 10.2. Autor návodu Jem Matzan v ?om opisuje mnoho vecí, ako z vášho nového OpenSUSE spravi? plne funk?ný desktop :).