LastPass opäť hacknutý

26.08.2022 | 08:19 | redhawk1975 | Bezpečnosť

Podľa Jeho informácií nedošlo ku kompromitácií Master passwrod ani k údajom žiadneho užívateľa.

Taktiež nedávajú žiadne odporúčania na zmeny u užívateľov.

Spôsob autentifikácie je na priloženom screenshote 

Zdroj: LastPass