Lennart Poettering navrhuje vytvorenie systemd

03.05.2010 | 15:44 | dodoedo | Novinky

Lennart Poettering, spolupracovník spoločnosti RedHat navrhuje vytvorenie nového mechanizmu riadenia inicializácie systému - systemd (system daemon), ktorý by v sebe spájal výhody klasického System V init, launchd (Mac OS X), SMF (Solaris) a Upstart (Ubuntu, Fedora) a zároveň nepreberal ich nedostatky. Ideu nového mechanizmu systemd, na ktorej participovali aj ďalší vývojári z Red Hat, Novell, IBM, Intel a Nokia rozoberá vo svojom blogu 0pointer.de. Návrh systemd je založený na moderných linuxových technológiách: cgroups, autofs, D-Bus, a teda zlučiteľný s historicky zavedenými mechanizmami: init-skripty, štandardné príkazy shutdown, poweroff, atď. Systemd-funkcia umožňuje nahradiť nielen inicializáciu systému, ale rad iných subsystémov, ako sú najmä, cron, (x) inetd, xdm / kdm / gdm, a čiastočne aj SELinux.