LG kúpilo WebOS

26.02.2013 | 11:35 | dodoedo | Novinky

Spoločnosť LG podpísala definitívnu dohodu s HP o kúpe zdrojového kódu WebOS, podpornej dokumentácie a zamestná inžinierov, ktorí sa podieľajú na vývoji WebOS. LG tiež získala právo používať patenty, ktoré boli získané od spoločnosti HP s akvizíciou Palm. Ako súčasť tejto dohody: LG bude poskytovať projektové riadenie a WebOS Enyo; HP si ponechá vlastníctvo majetku Palm, spojených s cloud computing; HP bude aj naďalej poskytovať podporu užívateľom Palm.