Libwebsockets s podporou renderingu HTML

Do projektu libwebsockets bol začlenený renderer HTML5/CSS schopný bežať na jednoduchých mikrokontroléroch, ako je ESP32 s 200kB RAM. Podporované sú základné štýly, fonty, obrázky v JPEG / PNG, načítavanie z externých zdrojov a mnoho ďalšieho. Ďalšie informácie sú v README.

Zdroj: libwebsockets.org