Likewise Fall - integrácia do MS Active Directory

31.07.2008 | 12:46 | dodoedo | Novinky

Likewise Fall 08 je nová verzia open-source programu pre integráciu Linux, Unix a Mac systémov do Active Directory (MS). Základné informácie sú tu. Pre Ubuntu aj tu.