Linux 3.10 je nová longterm-vetva a nové LTSI-branch

05.08.2013 | 11:51 | dodoedo | Novinky

Greg Kroah-Hartman, zodpovedný za podporu stabilnej vetvy linuxového jadra, oznámil pre vetvu 3.10 jadra Linux takzvaný status vetvy s dlhodobou podporou (longterm kernel). Preto budú aktualizácie vetvy Linux 3.10 zverejňované po dobu najmenej dvoch rokov. Longterm vetva Linux 3.10 bude tiež slúžiť ako základ pre vytvorenie ďalšieho LTSI-branch - podporovaného organizáciou Linux Foundation. LTSI-branch sa líši od bežných longterm vetiev jadra Linux tým, že pre neho zabezpečuje ešte aj backport všetkých novších inovácií jadra.